Intra Muros

Aside

Dossier „La petite Marquise“ sorgt erneut für Diskussionen – Kritik von DP/Déi Gréng-Opposition

Für heftige Diskussionen sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung erneut das Dossier „La petite Marquise“.

Laut Tagesordnung erläuterte Bürgermeister Théo Thiry den Status quo des anhängigen Gerichtsverfahrens. Die vertiefende Diskussion über einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt zu diesem Thema, der von „Déi Gréng“ auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte, wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

Source : http://www.mywort.lu/echternach/20559296.html

« Shared Space »

De Paul Hammelmann ass de leschten Samschdeg am Kontext vun der Mobilitéitswoch bei den „Orange bike days“ matgefuer, eng Organisatioun vun der hollännescher Botschaft zu Lëtzebuerg zesummen mat der Lëtzebuerger Vëlosinitiative, déi dem Vëlo am Beneluxraum méi Gewiicht soll ginn.

D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur

D’Schaffbaier vun Echternach. Méindes, de 4ten Abrëll invitéiert Intra Muros asbl um 19Auer30 an Salle des Glaces vum Echternacher Lycée op e Virtrag a lëtzebuerger Sprooch vum Professer Carlo Sunnen. D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur. Ugeschwat gin d’Schaffabier-Familljen, d’Schaffplatzen, d’Methoden an Techniken, d’Schëffstippen, d’Naachen an d’Aachen.