D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur

D’Schaffbaier vun Echternach. Méindes, de 4ten Abrëll invitéiert Intra Muros asbl um 19Auer30 an Salle des Glaces vum Echternacher Lycée op e Virtrag a lëtzebuerger Sprooch vum Professer Carlo Sunnen. D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur. Ugeschwat gin d’Schaffabier-Familljen, d’Schaffplatzen, d’Methoden an Techniken, d’Schëffstippen, d’Naachen an d’Aachen.

Aside

D’Thema „La petite Marquise“ war am „Nol op de Kapp“. Den Tourismusministär huet Stellung geholl.

Aside

D’Thema „La petite Marquise“ war am „Nol op de Kapp“